Internet of Things

Bezpośrednio do produktu:

Przegląd

Niezależnie od tego, czy rozszerzasz istniejącą elektronikę, czy rozwijasz nowe dla aplikacji sieciowych - tworzymy produkty dopasowane do Internetu przedmiotów. Wspieramy Cię od fazy koncepcji do produkcji seryjnej. Rozwiązania specyficzne dla klienta oparte są na modułach radiowych phyWAVE i bramkach phyGATE, a także na węzłach radiowych phyNODE, które są dostępne z różnymi czujnikami i przykładami zastosowań o małej mocy. Na życzenie integrujemy moduły w płaskie projekty lub pracujemy z procesorami firm partnerskich. Korzystając z modułów PHYTEC, korzystasz z zaawansowanych usług dostarczanych podczas opracowywania, takich jak licencjonowanie radia, zgodność, testy seryjne i udane próby terenowe. Ponadto obserwujemy trendy na rynku i zapewniamy orientację w wielu opcjach i protokołach.