Plik Readme maszyny wirtualnej
VMware Player

1. Otwórz stację roboczą VMPlayer

2. Kliknij obszar „Otwórz maszynę wirtualną” po prawej stronie

3. Wybierz obraz OVA do zaimportowania

4. Wprowadź żądaną lokalizację i nazwę maszyny wirtualnej i kliknij „Importuj”

Jeśli zobaczysz następujący komunikat o błędzie, kliknij „Ponów próbę”

5. Po zakończeniu importu maszynę wirtualną można wybrać z lewej listy i uruchomić.

VirtualBox

1. Otwórz program „VirtualBox”.

2. Kliknij „Importuj”

3. Wybierz odpowiedni plik OVA

4. Kliknij „Zakończ”, aby rozpocząć importowanie maszyny wirtualnej

5. Teraz rozpocznie się import i zostanie wyświetlony postęp

6. Po zakończeniu importu maszynę wirtualną można wybrać w lewej tabeli