Help Desk

Prześlij swój temat
za pośrednictwem naszego portalu wsparcia

Nasz zespół wsparcia zajmie się bezpośrednio Twoją prośbą:

Krok 1: Zarejestruj się w portalu wsparcia.
Krok 2: Wybierz temat lub skorzystaj z funkcji wyszukiwania.
Krok 3: Wyślij nam swój problem jako bilet.

Wspólne tematy:

  • Korekty wyświetlania
  • Indywidualne zestawy rozwojowe
  • Schematy obwodów dla klientów PHYTEC
  • Wsparcie projektu
  • Pytania techniczne dotyczące produktów